gezichtKlankbord voor de toezichthouder
Toezicht houden in de semipublieke sector is inmiddels een vak geworden. Het vereist een professionele benadering door de complexe samenleving, de vaak onzekere bedrijfsfinanciering (subsidie, crisis, verdienmodel) en de mentaliteitsverandering bij directeuren/bestuurders (CEO- en zonnekoning(in)gedrag).
De Nederlandse overheid plaatste in de afgelopen decennia het interne toezicht bij ondernemingen op afstand door de privatisering van voorheen overheidstaken.
Het aantal toezichthouders nam hierdoor sterk toe.
Veel (oud)bestuurders namen plaats in een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen.
Maar een goede bestuurder is nog geen goede toezichthouder.
Goed Toezicht adviseert uw Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.
Toezicht
De kranten staan vol met artikelen over falend toezicht.
De berichten rondom Vestia, Amarantis, COA, GVB, Rochdale, InHolland en ArtEZ spreken boekdelen.
Er is blijkbaar een nijpend gebrek aan goed toezicht.

Goed Toezicht is er voor theaters, muziekscholen, basisscholen, voortgezet onderwijs, ziekenhuizen, woningcorporaties, maatschappelijk werk, toneelgezelschappen, uitgeverijen, ROC’s, kinderopvang, culturele centra enz. Goed Toezicht helpt u met het selecteren van toezichthouders en bestuurders.

Auditing
Goed Toezicht verricht externe audits bij organisaties via een quick scan in opdracht van gemeenten, Rijksoverheid en andere overheidsorganen, om te zien of het toezicht op publiek geld goed geregeld is.puzzel
Een soort APK keuring voor de toezichthouder.
Het RvT/RvC verslag in de jaarrekening geeft lang niet altijd een duidelijk beeld van het gevoerde toezicht.

Advies
* U wilt van een bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel. Hoe pakt u dat aan?
* U wilt weten of binnen uw organisatie het toezicht op orde is?
* U wilt een reflectiebijeenkomst om eens te kijken hoe uw RvT of RvC functioneert?
* Zoekt u een klankbord, omdat u het gevoel heeft dat zaken anders of beter kunnen?
* U wilt eens onafhankelijk advies om te zien of uw strategie voor de toekomst misschien aangepast moet worden?
* Hoe zorgt u voor een adequate informatievoorziening?
* U zoekt een nieuwe toezichthouder voor uw raad?
* Wilt u begeleiding van de zelfevaluatie door iemand van buiten de raad?